Letošní akce Ústavu lidové kultury ve Strážnici (únor 2006)

NÁRODNÍ ÚSTAV LIDOVÉ KULTURY


Plánované akce pro rok 2006:


30. dubna - skanzen - stavění máje - zahájení výstavní sezóny v NÚLK – Danaj, Demižón, Žerotín, Strážnice



25. - 27. května - skanzen - Abeceda řemesel – ukázky řemeslné výroby a výrobních postupů



2. - 3. června - skanzen - 24. ročník festivalu „Dětská Strážnice 2006“ (NÚLK, spolupořadatel Město Strážnice)



23. července - skanzen - folklorní odpoledne ve skanzenu –



13. srpna - skanzen - folklorní odpoledne ve skanzenu –



3. září - skanzen - 9. ročník Folklorolympiády "Strážnice 2006"



21. – 22. září - skanzen - Podzim na dědině – ukázky zemědělské práce na moravské vesnici



2. - 6. prosince - skanzen - Radujme se, veselme se...předvánoční pořad





NÚLK je také spolupořadatelem těchto akcí:


2. -  4. června - Kovářov - Jihočeský folklorní festival „Kovářov“ (Jihočeské folklorní sdružení, NÚLK spolupořadatel)



16. – 18. června - Myjava - Medzinárodný folklórny festival „Myjava 2006“ (Město Myjava, Myjavské osvetové stredisko, spolupořadatel NÚLK, Město Strážnice)



27. srpna - zámecký park - Pohádkový les (Farní společenství, NÚLK spolupořadatel)



9. září - město - Strážnické vinobraní (Město Strážnice, spolupořadatel NÚLK)